Abogado matrimonialista en Girona

Bufet

  • Posem la nostra dilatada experiència al seu servei.
  • Màxima dedicació i eficàcia.
  • Atenció personalitzada.
  • Pressupostem amb moderació i atenent al cas concret.


Despatx integrat pels Lletrats Joana Flores Romero i Joan Ferrer Illa, advocats que exerceixen des de l’any 1993 i membres de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Girona. Llicenciats en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialistes en Dret matrimonial i família, Violència de Gènere i Menors. Exercint al Torn d’Ofici i assistència al detingut des de l’any 1993 i prestant assessorament al Servei d’Orientació Jurídica de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Girona des de l’any 1995.


Joan Ferrer i Illa ha sigut Diputat de la Junta de Govern de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Girona i President de la Comissió de Torn d’Ofici.


Joana Flores Romero ha sigut membre de la Comissió de Torn d’Ofici i de la Comissió de Violència de Gènere de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Girona. És mediadora familiar i figura inscrita al Registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya des de l’any 2002.

La nostra dilatada experiència avala la nostra firma i la posem al seu servei, tractant cada tema amb total diligència, dedicació i confidencialitat.


Donem prioritat a la resolució dels assumptes mitjançant procediments de comú acord, deixant la via judicial com a últim recurs, aconseguint així solucions més ràpides, econòmiques i menys traumàtiques.


Els nostres principis d’actuació són la comunicació contínua amb el client, tenint presents a més els pilars bàsics de la nostra professió; és a dir, actuant amb independència intel•lectual i moral, objectivitat, dignitat, honestedat, veracitat i confidencialitat.


L’assessorament previ és prioritari amb els nostres clients en la redacció de documents i contractes, i anàlisi jurídica dels mateixos abans de la seva signatura, el que constitueix una pràctica absolutament recomanable per a evitar futurs conflictes i plets.


Nosaltres li oferim els nostres serveis informant-lo en totes les situacions per tal que Vostè porti a terme operacions i actes jurídics segurs, evitant-li sorpreses futures i situacions no previstes.


Si és necessari, anirem a la via judicial en defensa seva exercitant totes les accions judicials pertinents, actuant amb responsabilitat i diligència, com correspon a la nostra professió, i informant-lo adequadament del procediment a seguir segons convingui als seus interessos.

Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo llamando al teléfono:

972 212 602

© 2021 Ferrer Illa, Joan Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital